Mijn visie

We leven in een interessante tijd. De afgelopen decennia is al onze aandacht uitgegaan naar optimalisatie van procedures en processen,
met als belangrijke drijfveer het verdienen van meer en meer geld. De laatste jaren groeit er een aantrekkelijk alternatief in de wereld om op een andere manier te denken en werken. Minder aandacht op geld en bezit, meer aandacht voor balans en geluk. Minder aandacht voor groei ten koste van de ander, meer aandacht voor het geheel en elkaar. Circulaire economie, natural leadership, gamechangers en kantelaars: het zijn nieuwe woorden die deze grote verandering zichtbaar maken.

In deze veranderingen trekt een thema in het bijzonder mijn aandacht: hoe gaan we met elkaar om? Ik constateer dat we het relationele aspect uit het oog zijn verloren. De veranderingen in de wereld dagen ons uit ons weer bewust te worden van elkaar. Wat heb ik met de ander? We gaan nieuwe10958799_892343450831931_3109690719149097501_nsamenwerkingsverbanden aan en hebben elkaar juist nodig om te innoveren. Soms ontmoeten we nieuwe mensen, soms ontmoeten we dezelfde mensen opnieuw.
Toen ik in Zuid-Afrika op pad was voor mijn leiderschapstraject met de Foundation for Natural Leadership, werd het mij in een keer duidelijk: hier wandelen in de natuur, back to basic tussen de big 5 and many small, hoor je onmiddellijk bij. Sterker nog; je kunt je niet afzonderen van iets waar je geheel van uitmaakt. De bavianen schoven zonder morren een rots op, de neushoorns liepen een blok om: we leefden er samen en zonder gedoe. De natuur maakt zich geen zorgen over schaarste, er is genoeg voor iedereen. Dat gevoel heb ik meegenomen naar huis.

Mijn missie is om professionals te helpen in het opbouwen en onderhouden van hun relaties. Centraal staat het besef dat de ander niet zo anders is als jij en dat je door goed te luisteren en kijken elkaar werkelijk leert kennen. Hier vind je de basis voor een nieuwe samenwerking of kan een vastgelopen samenwerking weer in beweging komen. Of het nu gaat om professionals in de bouwsector die elkaar zijn kwijtgeraakt of ondernemers in zwaar weer, die al hun relaties lijken te verliezen. Daar zet ik me voor in.