Spinwaves

It’s in our nature

Iedereen wordt uitgedaagd om anders om te gaan met onze planeet om haar vitaal en gezond te houden voor onszelf en onze (klein-)kinderen. Geen gemakkelijke opgave, aangezien ons hele denken en doen is afgeleid uit andere waarden. Einstein zei het treffend: je kunt problemen niet oplossen met dezelfde mindset waarmee je ze creëerde.

Wij halen inspiratie vanuit de natuur. Want de natuur heeft al miljoenen jaren kennis en ervaring opgebouwd om met met uitdagingen om te gaan. En nog belangrijker: wij zijn zelf onderdeel van de natuur.

Iedereen kan de kennis van de natuur toepassen om een verduurzamingsslag te maken.  De natuur heeft antwoorden op vragen hoe we fijnstof kunnen reduceren of om te gaan met wateroverlast en grondstoffen verbruik. De natuur is een bron van duurzame energie. Maar ook hoe anders om te gaan met organisatiecultuur en veranderopgaven.

Spinwaves helpt professionals die uitgedaagd worden door opgaven om te verduurzamen door het organiseren van hackathons. In een hackathon ontstaan duurzame en toepasbare oplossingen, gebaseerd op de R&D van de natuur.
Hoe gaat de natuur om met het opwekken en opslaan van energie? Welke natuurlijke processen of ontwerpen kunnen wij toepassen om organisaties te verduurzamen? Onze ervaring is: de natuur weet alles al en het is bijzonder fascinerend je daarin te verdiepen!

www.spinwaves.nl