Over Uturnity

Wat er gebeurt wanneer willekeurige mensen mee gaan ontwerpen om een urgent, maatschappelijk vraagstuk op te lossen is magisch. Niet door de input van ieder individu afzonderlijk te bekijken, maar door het unieke denkkader dat ze door hun diversiteit in achtergrond, leeftijd, gender kunnen scheppen. Daarmee creëren ze oplossingen die ook hun eigen verwachtingen overstijgen. Er ontstaan nieuwe vriendschappen en samenwerkingsverbanden. We hebben deze magie hard nodig om klimaatvraagstukken en maatschappelijke problemen op te lossen.

De visie van Uturnity is om deze manier van samenwerken tot dagelijkse realiteit te maken. Laagdrempelig, zodat ieder mens op ieder moment kan instappen. Dat is op dit moment niet het geval. Een arts bemoeit zich niet met het bouwen van tunnels, een leraar niet met het landbouw vraagstuk. Het gevolg van onze gefragmenteerde wereld. Hoe kunnen we ouderen en kinderen meer betrekken? Er komt een waardevolle kracht los wanneer deze mensen zich wel gaan bezighouden met deze vragen.

Spinwaves
Spinwaves is de onderneming die ik heb opgericht om een nieuwe werkplek te creëren, toegankelijk voor iedereen. Wij zijn een inclusieve community van hackers voor maatschappelijke vraagstukken. Iedereen kan meedoen aan onze hackathons. Centraal staan complexe opgaven ingebracht door opdrachtgevers als gemeentes, ontwikkelaars, boeren, corporates, ziekenhuizen en ministeries.

Waarom hackathons
Een hackathon is een dag lang samen oplossingen ontwerpen voor een intrigerend vraagstuk. Het is een creatief proces waarbij de uitkomst vooraf niet bekend is. In korte tijd komen bijzondere ideeën naar voren. De ideeën worden uitgewerkt tot proof of concepts. De opdrachtgever krijgt de oplossingen gepitcht en gaat ze, al dan niet met de hackers samen, tot realisatie brengen. Door eerdere hackathons zijn o.a. BlueZone Oss, de fietsveiligheid in Overijssel, een nieuwbouw woontoren in Amsterdam, de leegstand van een oud schoolgebouw in Rotterdam en geluidsoverlast in de stad verder ontwikkeld.

Het zit in onze natuur
Na kennismaking met de wetenschap Biomimicry ben ik ervan overtuigd geraakt: alle kennis die we nodig hebben zit in onze natuur. De vraagstukken waarmee wij worstele heeft de natuur al opgelost. Daarom gaan we in iedere hackathon eerst kijken hoe de natuur omgaat met het vraagstuk of fenomeen, om vervolgens die principes te doorgronden en toe te passen. Dat maakt de ontwerpen altijd duurzaam, circulair en bijzonder interessant!

This entry was posted in Uncategorized by admin. Bookmark the permalink.